Ibaeta auzoko abesbatza taldea.
Webgunearen diseinua egin da, abesbatza auzoaren mugetatik haratago ezagutarazteko.
Entseguetarako audioak eta partiturak partekatzeko eremu pribatu bat ere programatu da.
Kartelak eta eskuko programak ere diseinatu dira denboraldi ezberdinetan.

WEBGUNEA IKUSI www.ibaetabesbatza.eus
Proiektua Webgunea, kartelak
Kokapena Donostia
Urtea 2017
carteles-ibaetabesbatza
fondo-flyers-ibaeta

Hablemos

¿Tienes alguna idea o proyecto en mente?


© Ana Etxeberria

Contacto